Βυτίο μεταφοράς λυμμάτων

 

Τα Βυτία της εταιρείας μας κατασκευάζονται σύμφωνα με αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα. Με υψηλής ποιότητας υλικών κατασκευής , την ποικιλία των διαθέσιμων  τύπων -χωρητικοτήτων την μεγάλη γκάμα προαιρετικού εξοπλισμού και τις πιο ανταγωνιστικές τιμές τις αγοράς καλύπτουμε όλες τις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Bυτία Μεταφοράς Κοπριάς – Νερού