Διαχωριστής Λυμάτων

 

Ο Γερμανικός Διαχωριστής κοπριάς FAN είναι ένα μηχάνημα που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του σημαντικότερου προβλήματος που παρουσιάζουν οι περισσότερες εντατικές κτηνοτροφικές μονάδες σήμερα: τη διαχείριση των τεράστιων ποσοτήτων κοπριάς.
Διαχωρίζει την κοπριά αφαιρώντας τα στερεά από τα υγρά αφήνοντας τα με την απαραίτητη υγρασία για κομποστοποίηση και αποθήκευση. Χρησιμοποιείται σε βουστάσια, χοιροστάσια, πτηνοτροφεία, κονικλοτροφικές μονάδες καθώς και σε άλλες εφαρμογές.